1 Năng lượng của Thạch anh tóc vàng rất là mạnh: đeo bên mình có thể giúp bạn đưa ra quyết định vừa đúng đắn lại vừa sáng suốt, còn có thể kích phát lòng gan dạ và sự hiểu biết của mình.
2 Thạch anh tóc vàng còn giúp chiêu tài lộc: bất kể là tài lớn hay là tài nhỏ, ngoài ra còn có sức mạnh giúp bạn gặp dữ hoá lành
3 Thạch anh tóc vàng có linh tính rất mạnh, có thể xem là bùa bình an để mang bên mình, treo trên xe cũng có tác dụng trừ tà.
Giá bán công khai: 1tr8
Duy: 0908893536
https://www.facebook.com/groups/vong...8805090409348/