như trên có ae nào nhận sửa camera giám sát cho mình địa chỉ đêm qua

hoạt ae nào biết nơi nào chuyên làm mắt camera chỉ e giúp ah thank ae nhiều


cho mình địa chỉ số dt