Mình cần mua galalxy S8 VN, còn BH, bạn nào có sms giúp giá vào số 0942.209.984


Cám ơn