MỚI LÊN ĐỜI CHIẾC KHÁC.
DƯ DÙNG NÊN BÁN
THIẾT BỊ CÒN DÙNG RẤT TỐT CHƯA QUA SỬA CHỮA, BUNG, HAY THAY PIN LẦN NÀO.
NGOẠI HÌNH HƠI TRẦY XƯỚC THEO NĂM THÁNG, RIÊNG DÒNG NÀY CHO BẠN NÀO DA TRẮNG THAY DÂY DA MANG BAO ĐẸP
ĐÁNH GIÁ NGOẠI HÌNH : (95%)
KHÔNG CHỤP HÌNH ĐƯỢC, NÊN MƯỢN TẠM HÌNH MẠNG.
CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM TRA GOOGLE DÙM MÌNH NHÉ CÁC BẠN.
LIÊN HỆ: 0969879473
GIÁ: 500.000 ĐỒNG