Cần thợ lấy van nước gãy thủ khoa huân phan thiết và cho giá.SĐT 0942076446