Như tiêu đề. Ko cần hình thức miễn ko lỗi là dc. Pm giá hữu nghị 01687512513