Bộ đọc ID HONDA- YAMAHA dùng để làm lại chìa khóa khi mất hết ID
Sh, Sh mode,PCX,Janus,NVX
Giá Lh 0937222551 0987057547