Hình mặc bà phật quan âm đá mắc hổ . Nay dư dùng để lại cho ai cần lên dây chuyền đeo . Giá bán 4xi . Ai cần lên Zalo số 01694752235 gửi hình . Hoạt gọi số 0866430474 nhé