Cung cấp tem trà sữa các loại:

Kích thước tem: 40 x 30 mm giá 50K/ cuộn, mỗi cuộn dài 30m. Chi tiết tại đây:

Kích thước tem: 50 x 30 mm giá 60K/cuộn, mỗi cuộn dài 30m. Chi tiết tại đây:

Liên hệ: Công ty TNHH Nhật King
ĐT: 0988240017
Email: [email protected]
Website: namtrungbo.com