bán 20 con i3 4160
tổng : 42tr
LH : Vi Tính TL - 01647 999 004 gặp Thông