Ibox hoặc call mình đặt hàng nhé 01677300554 . Tks các bạn