0.89.89.89.908
0.89.89.89.909
Cả cặp 19 triệu
LH: 0901231666 Toàn