Máy đang chạy bình thường nhưng reset cài đặt gốc lại cho nhẹ thì giờ không update được. khởi động lên màn bình thường nhưng mở ứng dụng là báo tạm ngừng, hiện chữ "exit" và không làm gì được nữa. Máy không root hay độ chế gì. vẫn báo có bảng cập nhật hệ thống mới nhưng k up được.

Anh em nào xử lý được cho thông tin mình liên hệ lại! Cảm ơn nhiều!
Việt, 0906370809.