Như tiêu đề mình cần mua khung sườn máy cắt sắt bàn lớn ai có hú mình nhé 0971770710