thuận mua vừa bán,
Nick: chú tư
Ban: never
lý do: láo cá