thùng PC PT4 giá 190k, phiếm 20k, chuột PC 10k 0908995094