IPhone 7 Plus Red 128GB - máy LL/A - zin all - da dẻ e nó mịn màng

Giá 13tr500k.

Mình bao test 7 ngày và bảo hành cho các bạn 1 tháng cho an tâm nha.

Liên hệ : 09 6789 7770