Nữ 26tuôi , cần tìm viẹc ke toán , nv văn phòng
Đã có kinh nghiẹm 1 năm ké toán va bán hàng
Nhanh nhẹn, cẩn thận, giao tiếp tốt . Rất mong tìm được cv phù hop.