Và em iPhone 4s 8g muốn giao May tinh ban hoạt điện cho con chơi ai cần liên hệ 0914351364