em về nhiều cỏ case kính trong suốt
fan led cooman rgb
fan led 33 bóng 2 màu xanh và đỏ
kít 3 fan rgb + hub + remote 470k
kít 5 fan rgb + hub + remote giá 670k
led đơn 33 bóng 80k/1
lh : Vi Tính TL - Đông kho Tánh Linh
01647 999 004
zalo xem hình : 0925788770