Máy xać bể màn hư lổi mà còn vỏ đẹp, vỏ sườn đẹp..mình thu giá cao...0945796709