vỏ mất sơn 3 góc theo thời gian
máy sài ok - pin 2-3 ngày
zin từ a -> z ( pin lô )
lh 0973933878