Sony xa1 plus gl voi samsung ngang cấu hình hoặc bán gia 3.5tr
Lh 01656218277