• Các chức năng chính:

  1. Quản lý bàn theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và bàn không hạn chế
  2. Xem trạng thái bàn, phòng trực quan, chọn bàn để thao tác trực tiếp
  3. Thao tác đơn giản dễ sử dụng
  4. In bill 58mm, 76mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ 7.5cm x 10cm
  5. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo doanh thu, báo cáo kết ca
  6. Hỗ trợ chuyển bàn, gộp bàn, chuyển khu vực
  7. Quản lý kho hàng
  8. Bảo mật với phân quyền theo nhóm người dùng
  9. Quản trị hệ thống với sao lưu/khôi phục dữ liệu, xóa dữ liệu cũ
  10. In phiếu chế biến xuống bar/bếp
  11 Định nghĩa công thức định lượng vật tư và trừ hàng kho theo định lượng vật tư
  12. Quản lý quỹ (phiếu thu, phiếu chi, tổng hợp quỹ)
  13. Hỗ trợ in phiếu in thử cho khách với tùy chọn có sử dụng/ không sử dụng
  14. Phân ca và tính lương cho nhân viên theo ca làm việc
  15. Cho phép đổi giá bán trực tiếp trên hóa đơn
  16. Quản lý thành viên (VIP, Vàng, Bạc, Đồng…) và tự động giảm giá theo từng loại thành viên
  17. Tích điểm thẻ tự động cảnh báo nâng loại thành viên khi đạt ngưỡng doanh thu.
  18. Nhiều báo cáo mới phục vụ thống kê và quản lý: Báo cáo kho hàng, thống kê doanh thu theo nhân viên.
 • ĐĂNG KÝ THÊM GÓI XEM BÁO CÁO QUA ĐIỆN THOẠI: + 1,000,000VNĐ


Màn hình đăng nhậpMàn hình sử dụngMàn hình thanh toánBáo cáo các loại
Giá 2,2 triệu đồng, dùng vĩnh viễn
Liên hệ: 0988240017