Laptop em đang chơi. Tự nhiên tắc và khởi động ko lên. Cũng ko lên đèn nguồn luôn
Cho em hỏi Laptop em bị gì vậy