Mình bị mất laptop dell N5559 màu đen có các phần mềm Xây dựng và nhiều dữ liệu. Nều anh em nào gặp có thể cho mình xin lại ổ cứng mình sẽ hậu tạ. Sđt 0909596575 mình tên thắng