Cần thanh lý 30 cartridge 12A với giá 3,5 triệu. Xin vui lòng liên hệ 0869572179