Đang cần mua 1 cây ipad giá 6tr đổ ai. Ai có liên hệ e....