Giá ra đi 4.5 tr.đàn còn mới .ít dùng .lh 01656217622.