Như trên máy xai tốt bin trâu full moi chức năng lh 0971535654