Nhóm giáo viên cấp 2,cấp 3 nhiều kinh nghiệm, chuyên toán, lý,hóa,anh nhận dạy kèm học sinh từ lớp 6 đến 12.
Kèm học sinh trung bình, nâng cao học sinh giỏi, luyện thi vào trường chuyên, luyện thi vào đại học
phụ huynh vui lòng liên hệ: Cô linh -đt: 0123 933 22 60