như tiêu dề mình cần chuyển nhượng lại số sim 0964.0000.20 ( dây là số diện thoại mạng phong thuỷ hợp người có mạng kim - thổ - thuỷ
- anh em vào https://www.youtube.com/watch?v=wdXYlADNdns

và giá mong muốn 8 triệu anh chị em có nhu cầu LH 0947 011 321 Trung xin cám ơn dả dọc tin