Như trên. Đang cần 1 e để hát loa kéo chơi. Yêu cầu ZIN-ĐẸP nha. Ace có lh 0942.009.220