chức năng bt. hư loa trong 100k bay nhanh. 01672521125