như tiêu đề giá em nó ra đi là 400k
cal 0917220734