Các bác nào tren diễn đàn biết nơi nào tại Phan Thiết có bán hoặc nhận may đồng phục dân quân tự vệ chỉ giúp với. Đang cần vài bộ để trang bị cho cơ quan.