Tình hình chán samsung nên giao lưu ip6 sài, máy màu gold mới ken vừa hết bảo hành , ai giao lưu ip6 thì mình bù thêm tiền , ok thì lh 0909754131 , mấy mình nguyên rin không một lỗi nhỏ, pin sài trâu cực kỳ, giao lưu ip6 cũng phải nguyên rin nhé không hoa lao sổ mũi nhé mấy bạn