Như tiêu đề mình cần mua ipad 4 wifi only
Ae có nhắn tình trạng máy + giá vào số: 0977977946