bán em 5s zin all hang chính hang VN còn BH chính hang. ngoại hinh 98% zin all .
Giá 2tr6 only máy
Sạc cáp zin máy VN chính hang + 300k
0937700702