Mình cần xả hàng 14 cái tai nghe cho các bạn nào kinh doanh phụ kiện điện thoại đây ạ
dây tai nghe chắc chắn nhé các bạn.
Xả hàng nghỉ bán luôn nha.
Liên hệ : 01665373868