Như Tiêu Đề mình cần mua 1 main acer aspire 4349 cũ . Giá cả hợp lý