13 Cpu G4400 Sk 1151 full box bh 2 năm giá 900k
ai cần liên hệ chữ ký nhé