Như trên n máy màn sọc xíu sát đáy màn kon ảnh huong tới tầm nhìn pin chai ngoại hình còn ok bao test e bán 1t4 lh 0971535654