Hướng Dẫn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối cho những đám tiệc, hàng quán . Liên hệ ĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí hướng dẫn cho một sản phẩm là 5 triệu.