Cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện tại trong những nhà hàng, đám tiệc & quán ăn. Việc dùng cồn khô tiện lợi nếu so bình gas mini.