Dell Inspiron 3251
CPU Core I5 3337U ( 1.8G )
Ram 4G
HDD 500G
LCD 15.1 Inch
Bàn phím số
Pin > 3H
Máy còn > 80%
Máy đang chạy win 7 mượt mà
Giá : 4T8
Bồ nào cần call nhé