Muốn giao lưu đồng hồ yazole màu vàng và nibosi1985 với đồng hồ khác lh 0989803480 ,zalo xem hình