Liên hệ : 0165.447.6217
Còn 2 bọc led rời hiệu Senyang không làm gì cần nhượng lại cho ace có nhu cầu về thiết kế, trang trí, tạo hình.
Mỗi bọc 1000 bóng, 1 bọc màu đỏ, 1 bọc màu trắng
Giá: 250.000 đ bọc/1000 bóng.Liên hệ : 0165.447.6217