Như tiêu đề nâng cấp tai phone nên dư ra 60 cái trâu vàng ,tình hình còn mới 90 % vì mới dùng 1 tháng mà!
giá :10k/cái nếu lấy hết
LH : 0949817191