Có vài sợi dây nịt của bộ đội, công an đem lên bán cho anh em. Hàng này thì bền khỏi chê mà còn đẹp nữa. Đồng giá 300k/sợi. Vui lòng liên hệ theo chữ ký.